Disclaimer

Foto van Beloois, als samensteller en uitgevers van informatie op deze website, is zich volledig bewust van de taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.